Servicios ofertados

ACOLLIDA E ASISTENCIA

 • Atención temperá ao alumnado de Infantil, Primaria e ESO antes da xornada escolar.
 • “Breakfast English”, atención temperá con clase de inglés con nativos.
 • Comedor con cociña propia (non é catering)
 • Educadores acompañantes no tempo libre do mediodía
 • Biblioteca, para consulta e préstamo e estudo nos tempos de recreo
 • Os nosos alumnos/as reciben en todo momento un trato personalizado e acompañamento ao longo de toda a xornada escolar como parte do noso estilo. Eles son o centro do noso sistema educativo.

TIC – TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN

 • Correo electrónico (Microsoft) gratuíto e personalizado para cada alumna/o
 • Paquete Microsoft 365 completo e gratuíto para cada alumna/o
 • Aula virtual Microsoft Teams gratuíto para traballar cos alumnos e  onde pais/nais, alumnos/as poden acceder para diferentes recursos.
 • Dúas aulas de Informática
 • Pantallas dixitais en todas as aulas
 • Páxina Web
  • Revistas virtuais
  • Calendario de eventos escolares
  • Sección de fotos das diferentes etapas e actividades
  • Sección de fotos das instalacións do centro
  • Información actualizada.
  • Descargas de impresos, notificacións, …
  • E moitos outros servizos máis …

IDIOMAS

 • Favorecemos a aprendizaxe de idiomas dende os 3 anos
 • Profesora nativa de Francés nos cursos da ESO
 • Diploma Dual “Bachillerato Dual Americano”
  • Os nosos alumnos dende 2ºESO que o desexen poderán estar matriculados simultaneamente nun High School nos EEUU, cursando ambos estudios ao mesmo tempo.
 • Seccións Bilingües (galego-inglés)
 • The Oxford Test of English (O.T.E.)
  • Somos centro examinador
  • O Oxford Test of English certificado pola Universidade de Oxford, verifica a competencia lingüística dos alumnos de forma fiable e segura
 • Academia de inglés con profesorado nativo en horario extraescolar
 • Teatro e outras actividades lingüísticas en Galego, Castelán, Inglés e Francés
 • Viaxe fin de curso 4ºESO (Londres)
 • Participación nos «Xogos Europeos da Xuventude Salesiana»

OUTROS SERVIZOS

 • Dúas Aulas de Educación Especial
 • Aula de audición e linguaxe e Pedagoxía Terapéutica
 • Equipo de orientación (psicopedagogos e orientadora)
  • Asesoramento a pais e alumnos
  • Avaliación de capacidades
  • Orientación vocacional ao finalizar ESO
  • Reforzo e apoio educativo
  • Plan de acción titorial
 • Escola de Pais:
  • charlas, encontros persoais, obradoiros … (Responsable, o equipo de orientación)
 • Plan de Calidade
  • O esforzo pola mellora continua para unha oferta educativa de calidade ven recollida na Política de Calidade do Centro, na que se expresan os tres elementos que definen a nosa identidade e son a síntese da nosa proposta educativa: MISIÓN, VISIÓN, VALORES.
 • Dimensión Asociativa
  • Centro Xuvenil Arcodavella (Novas Rutas)
  • Asociación de Mª Auxiliadora
  • Salesianos Cooperadores
  • Asociación de Antigos Alumnas/os

Fútbol Sala
Baloncesto
Fútbol
Atletismo
Pintura
Teatro
Música

Patinaxe
Academia de Inglés
Xadrez
Predeporte
Robótica
Baile
……

PASTORAL

 • «Bos Días»
 • Convivencias cristiáns.
 • Semana vocacional.
 • Campañas solidarias.
 • Celebracións litúrxicas e sacramentais.
 • ADMAS e Salesianos Cooperadores
Translate »