Servicios ofertados

 • Acollida e asistencia ao alumnado de Infantil e Primaria ao alumnado de Infantil e Primaria a partir das 7:45, antes da xornada escolar.
 • “Breakfast English”, atención temperá con clase de inglés con nativos.
 • Comedor con cociña propia (non é catering)
 • Educadores compañantes no tempo libre do mediodía
 • Biblioteca, para consulta e préstamo e estudo nos tempos de recreo
 • Páxina Web:
  • Aula virtual para traballar cos alumnos e  onde pais/nais, alumnos/as poden acceder para diferentes recursos.
  • Revistas virtuais
  • Calendario de eventos escolares
  • Sección de fotos das diferentes etapas e actividades
  • Sección de fotos das instalacións do centro
  • Información actualizada.
  • Descargas de impresos, notificacións, …
  • E moitos outros servizos …
 • Aula de Educación Especial, audición e linguaxe e PT
 • Equipo de orientación (psicopedagogos e orientadora):
  • Asesoramento a pais e alumnos
  • Avaliación de capacidades
  • Orientación vocacional ao finalizar ESO
  • Reforzo e apoio educativo
  • Plan de acción titorial
 • Escola de Pais: charlas, encontros persoais, obradoiros. Responsable, o equipo de orientación
 • Tecnoloxías da Información e comunicación (TIC)
 • Actividades extraescolares:
  Fútbol Sala
  Baloncesto
  Fútbol
  Atletismo
  Pintura
  Teatro
  Música
  Patinaxe
  Academia de Inglés
  Xadrez
  Predeporte
  Robótica
  Baile
Translate »