Plan de calidade

O NOSO PLAN DE CALIDADE
  • O esforzo pola mellora continua para unha oferta educativa de calidade ven recollida na Política de Calidade do Centro, na que se expresan os tres elementos que definen a nosa identidade e son a síntese da nosa proposta educativa: MISIÓN, VISIÓN, VALORES.
  • Dende o curso 2003-2004 o Centro ten elaborado o seu Plan de Calidade que é punto de referencia de toda a comunidade educativa, punto de partida para a elaboración e o desenvolvemento dos plans de mellora que se fan cada ano, e que tocan todos os procesos de ensino-aprendizaxe, coa pretensión de acadar sempre mellores resultados.
  • Este plan implica a toda a comunidade educativa.
Translate »