Normas de organización e funcionamento

Presentamos uhna nova adaptación do noso Regulamento de Réxime Interior (dende o curso 2016-17 chamado NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO – N.O.F.) na que incluímos as achegas da Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación dá comunidade educativa. Este regulamento, realizado por tóda a Comuniade Educativa, segue a liña do marco legal e xurídico e a Proposta Educativa para as escolas que dependen do «Instituto de Hijas de María Auxiliadora, (Salesianas de san Juan Bosco), Inspectoría «Virgen del Camino» León», en coherencia co seu Carácter Propio. Con él quérese dar unha resposta ás necesidades do Colexio María Auxiliadora regulando o goberno e a participación dos diversos estamentos da Comunidade Educativa.

MODIFICACIÓNS e ACTUALIZACIÓNS:

 

  1. 9 de xullo de 2013 – Nova actualización do documento. Cambios nas normas de conviviencia aprobadas polo consello escolar en xuño 2013
  2. 1 de setembro de 2014 – Nova actualización do documento. Posibilidade de descargar o documento en GALEGO e CASTELÁN
  3. 11 de xaneiro de 2016 – Nova actualización do documento. Cambios nalgúns artigos referentes á Comisión de Convivencia e adaptación aos cambios da nova Lei de convivencia
  4. 19 de outubro de 2016 – O Documento pasa a denominarse N.O.F. (Normas de Organización e Funcionamento)

Normas de Organización e Funcionamento – GALEGO

Normas de Organización y Funcionamiento – CASTELLANO

Translate »