Dimensión asociativa

NUEVAS RUTAS
Son un movemento formativo cristián para nenos/as de 9 anos en adiante, aberto a todos aqueles que queiran participar aínda que non sexan do Colexio. Proponse axudar a empreñar educativamente o tempo libre e desenrolar unha serie de capacidades:
  • Descubrir e dar senso á propia vida.
  • Fomentar o compañeirismo e a amizade.
  • Vivir os valores do Evanxeo.
  • Educar no tempo libre.
  • Ten unha proposta variada de actividades ao longo do curso e no verán.

ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA

  • É un movemento de profundización na fe para xente adulta.
  • Reunións unha vez ó mes e encontros programados con membros da asociación de distintos puntos da xeografía española.

SALESIANOS COOPERADORES

  • A Asociación de “Salesianos Cooperadores” foi fundada por Don Bosco e aprobada pola Sede Apostólilca co breve “Cum sicuti” do 9 de maio de 1876. Os salesianos cooperadores son laicos católicos que comparten e viven na súa vida cotidiá  a espiritualidade de Don Bosco e de María Mazzarello
Translate »