ANPA

NAIS e PAIS DE ALUMNOS

A súa finalidade principal é a de impulsar, dirixir e unificar as forzas dos pais en relación a:

  • Súa propia formación.
  • Defensa dos seus lexítimos dereitos.
  • Mellor cumprimento dos seus desexos, especialmente en canto se refire á instrucción e educación dos seus fillos dentro dun espírito cristián, humanístico e integral.
SERVIZOS QUE OFRECE A ANPA 
  • Actividades complementarias á formación adquirida na aula: charlas, conferencias, saídas, encontros, festa fin de curso da familia…
  • Colaboración na proposta de actividades deportivas que se concretan ao comezo do curso. Representación no clube deportivo Mª Auxiliadora
  • Axudas para material didáctico e outros, segundo as necesidades do colexio.
  • Presenta e ofrece propostas, colaboracións, asesoramento, axuda, información, sobre distintos aspectos relacionados coas súas competencias e en especial coa marcha do Centro.

COMPOSICIÓN DA XUNTA DIRECTIVA DA ANPA

Presidente e Clube Deportivo:  Jesús Deiros Telo
Vicepresidente e Clube Deportivo:  Sergio Freire Lata
Secretaria:  Noe Fernández Reguera
Tesoureira:  María Belén Pombo Río
Representante Consello Comunidade Educativa: Ursino Martínez Fernández
Comsión de convivencia: Antonio Losada Veiga
Vogais:  Víctor Carral García, Diego González Rodríguez, Noelia Álvarez Castelao, Francisco Javier Fernández Ruíz, María Candal del Río, Ana Belén López López.

ATENCIÓN AOS PAIS
Previa cita chamando ao teléfono: 681029213
E-mail: anpamauxiliadora@gmail.com

Translate »